Samtalsbehandling

Hem 5 Privatpersoner

Psykoterapi

I min roll som psykoterapeut hjälper jag människor mot förändring. Vilken riktning förändringen tar är individuell och orsaken till att ta kontakt med mig kan variera men utgångspunkten är en önskan om förändring. (efter detta stycket)

Jag har erfarenhet av att hjälpa personer som lider av olika psykiska besvär som;
• ångest och nedstämdhet
• stressrelaterade besvär och utmattning
• Svårigheter att hantera känslor och obehag
• Prestationsbaserad självkänsla
• PMS- och klimakteriebesvär

Samtalslängd: 45 minuter

Nybesök 90 min, 1500kr/samtal
Återbesök 1250kr/samtal

Krissamtal

Att drabbas av kriser är en naturlig del av livet. Krisen uppstår när vi råkar ut för en situation som vi inte kunnat förbereda oss inför eller då våra kunskaper och erfarenheter inte räcker till för att hantera situationen. Vissa livssituationer kan också leda till psykiska kriser.
Ofta kan man ta sig igenom en kris med stöd och hjälp från närstående, men det är också vanligt att behöva professionell hjälp. Stöd i en aktuell kris kan innebära att vi bokar samtalstid för stöd i den aktuella situationen. En sådan kontakt kan fortgå över 1-3 samtal.
Att inte få stöd och hjälp att bearbeta en uppled kris, kan den leda till depression eller ångestrelaterade symtom. I enstaka fall kan en kris leda till allvarlig psykisk ohälsa och sjukdom som posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) men oftast läker krisen ut och man kan återhämta sig.
Samtalslängd: 45 minuter

Kostnad 1250kr/samtal

{

“Mental health problems don’t define who you are. They are something you experience. You walk in the rain and you feel the rain, but you are not the rain.” – Matt Haig