Företag

Hem 5 Företag

Företagstjänster

Som beteendevetare är jag van att arbeta nära både medarbetare, chefer och organisationer när det kommer till den psykosociala arbetsmiljön. Min roll i en organisation kan vara att ingå som en stödresurs i ett redan befintligt team eller skapa och skräddarsy individuella insatser.

Som utomstående bidrar jag med min kunskap och erfarenhet för att också kunna identifiera och kartlägga behovsområden inom en organisation.

Mina insatser kan vara på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det kan innebära att jag till exempel ger samtalsstöd, stress- och konflikthantering, kris- och stödsamtal, handledning, medverkan vid rehabiliteringsprocesser och chefsstöd.

Det kan också innebära att jag skräddarsyr utbildnings- och föreläsningsuppdrag inom områden som psykiskt välbefinnande, stresshantering, kollegialt stöd och bemötande med mera.

Jag erbjuder samarbetsavtal och/eller enskilda insatser med fokus inom psykisk hälsa. Uppdragen blir unika utifrån företagets behov och förutsättningar.

Chefsstöd och coachning

Chefsstöd och coaching ger en möjlighet för dig som chef/ledare att utforska frågor och utmaningar som uppstår i det dagliga arbetet.

Dessa utmaningar kan gälla personliga utmaningar med fokus på en ökad förståelse för varför man reagerar och/eller agerar som man gör. Hur man kan uppmärksamma egna reaktionsmönster i stunden och hitta nya sätt att bemöta situationer på för ökad trygghet i sig själv och i det egna ledarskapet.

Det kan också handla om att bolla med en opartisk samtalspartner för att få perspektiv inom utmaningar som finns i verksamheten, i det egna ledarskapet eller i kontakt med medarbetare. Du som ledare kan få verktyg och strategier i hur du bemöter konflikter eller svåra situationer som kan uppstå.

Företagshälsovård och samarbetsavtal

Finns det ett behov av kontinuerliga insatser inom en organisation eller arbetsplats har jag möjlighet att upprätta unika samarbetsavtal med fortlöpande insatser vilka kan fördelas utifrån behov som uppstår. Detta kan vara till exempel utbildningsinsats vid kick off, enskilda samtal med medarbetare i rehabiliteringsprocess och/eller workshops utifrån behov.

Utbildning och föreläsning

Jag erbjuder företag skräddarsydda föreläsningar och utbildning inom en rad olika områden inom området psykisk hälsa/ohälsa. Jag erbjuder alltid ett förutsättningslöst möte där vi diskuterar de behov och önskemål som finns. Jag är då behjälplig med förslag och idéer över tänkbara koncept.

Jag erbjuder också färdiga koncept inom en rad olika områden så som stress, psykisk hälsa, kollegialt stöd, bemötande, stärka självkänslan och medveten närvaro bland annat.

För ytterligare information kontakta mig här.

Tidigare uppdrag

Vare sig du representerar ett mindre företag eller en region med tusentals anställda så har jag möjlighet att anpassa mina tjänster till just er verksamhet. Här är två exempel på tidigare uppdrag.

Region Skåne, Vårdcentralen Centrum Landskrona

För vårdcentralen skapade jag en utbildning inom effektivt bemötande i vården. Utbildningen varvades med föreläsning och workshop och innehöll bland annat följande

• Introduktion till bemötande
• Antaganden och värdegrund
• Förståelse för den egna reaktioner
• Acceptans- och valideringsfärdigheter
• Balanserad samtalsstil
• Metodverkstad – ÖVNING

bsv arkitekter & ingenjörer

För företaget skapade jag en utbildning inom områdena psykisk hälsa, stresshantering och kollegialt stöd. Utbildningen var en del av deras bsv dagar och innefattade både utbildning, föreläsning och workshop. En del av uppdraget inkluderade också att ta fram material som stöd för medarbetare vid behov när det kommer till att främja psykisk hälsa och hantera stress.

Är du intresserad av att anlita mig för ett uppdrag eller bara höra mer vad jag kan erbjuda just ditt företag? Tveka inte att ta en kontakt för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte.