Handledning

Hem 5 Handledning

Metodhandledning KBT

Metodhandledning syftar till att hjälpa enskilda och/eller grupper att använda KBT som metod i sitt dagliga arbete på ett effektivt och hjälpsamt sätt. Handledningen syftar också till att stötta behandlaren att utveckla och stärka sina egna terapeutfärdigheter och få stöd i att verka metodtroget.

Metodhandledning i DBT

Jag erbjuder DBT-team handledning på uppdrag av DBT-teamet. Handledningen utformas utifrån DBT-teamets behov och önskemål. Uppdraget kan variera beroende på vart teamet befinner sig i sitt konsultationsarbete.

I min handledning vilar jag på min kliniska erfarenhet av att ha arbetat med behandlingsmetoden under drygt 20 år både inom privat och offentlig sektor.

Utöver min egna kliniska erfarenhet och grundutbildningar i DBT och KBT har jag också varit engagerad i samskattning och adherens. Genom åren har jag fördjupat mig inom områden som DBT vid PTSD, DBT vid ADHD, DBT för par och familjer. Advanced DBT, utbildning inom att bli adherent i DBT och DBT vid missbruk, hur arbetar du in färdigheter på din kejda osv. Under det senaste har jag också fördjupat mig inom DBT-SS.

Verksamhetshandledning

På arbetsplatser där bemötandet av andra människor spelar stor roll finns ofta behov av extra stöd i yrkesrollen och/eller teamarbetet. Aktuella ärenden lyfts och diskuteras med fokus på att t.ex. öka förståelse, förbättra bemötande och/eller se nya lösningar. Handledningen kan också fokusera på själva processen med fokus på t ex stressorer, utvecklingsarbeten och/eller organisationsförändringar som kan uppstå på en arbetsplats.

Intresserad?

Är du/ni intresserad hör er till info@kbtondemand.se